Digital Marketing

การทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

การทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันจำเป็นอย่างมากที่ต้องพึ่งพาโซเชียลมีเดียในการทำตลาด (Social Media Marketing-SMM) เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LINE, TikTok ซึ่งมีอยู่มากมายหลายแพลตฟอร์ม แต่จะทำอย่างไรให้การใช้โซเชียลมีเดียนั้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และทำให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับแบรนด์ได้อย่างลื่นไหล โดยไม่มองว่าถูกยัดเยียดข้อมูลหรือการขายมากจนเกินไป

และการเลือกใช้โซเชียลมีเดียให้ตอบโจทย์ต่อการทำธุรกิจ ผ่านกลยุทธ์ที่ใช้ เช่น บทความ รูปภาพ วิดีโอ การโฆษณา แบบสอบถามชิงรางวัล ฯลฯ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีอยู่มากมาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำ SMM จึงจำต้องเลือกใช้โซเชียลมีเดียตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ ดังนี้

1. การเข้าถึงและการรับรู้ (Reach & Awareness)
หากเพิ่งเปิดกิจการใหม่ๆ หรือต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โปรโมชั่น การสร้างภาพลักษณ์ หรือการเปิดตัวสินค้าใหม่ โซเชียลมีเดียที่ควรพิจารณานำมาใช้ในการนี้ ควรเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยง่าย เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม มีจำนวนผู้ใช้งานสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเป็นหลัก เช่น Facebook, Twitter, Youtube, Line, Instagram และก็เทรนด์ตามกระแสไปกับทุกแพลตฟอร์มที่กำลังมาแรงอย่าง TikTok, Google Business เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำก็สามารถทำได้เช่นกัน เพราะในขั้นตอนนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การขาย แต่จะเน้นไปทางการนำเสนอ content ที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้แก่ลูกค้าและผู้ติดตามเสียมากกว่า

Digital Marketing

2. กระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า (Engagement)
หากต้องการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสิ่งที่นำเสนอผ่าน Content เชิงคำถามชวนให้เกิดความสงสัย การคล้อยตาม การต้องการแสดงความคิดเห็นให้เกิดในใจของลูกค้าหรือผู้ติดตาม สิ่งที่ควรนำเสนอจึงควรเป็น Content Poll, Vote, ถามความคิดเห็น หรือกระตุ้นความอยากรู้อยากรู้เห็นของผู้คนจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมได้มากกว่า ดังนั้นโซเชียลมีเดียที่เลือกใช้จะต้องทำให้เกิด Engagement ที่ดีและสนับสนุนเรื่องดังกล่าวได้ เช่น Facebook, Twitter, Instagram ที่สามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาไปใช้เป็นฐานข้อมูล (Data Base) เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดในสินค้าและบริการของแบรนด์ได้ต่อไป เพราะเป็น Account ที่เกิดจากตัวตนของคนๆ หนึ่งจริง ถือได้ว่ามีความเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง

3. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Lead Generation)
หากต้องการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า โซเชียลมีเดียที่ควรเลือกใช้จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดูน่าเชื่อถือหรือมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง และเอื้อต่อการตอบรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าได้ เพื่อเป้าหมายโดยการเข้าถึงลูกค้าและสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าในการต่อยอดในการทำการตลาด ผ่านการโฆษณา การขาย หรือการกรอกข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อแลกเปลี่ยนกับส่วนลด รางวัล โปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษบางอย่างกลับมา ควรต้องพิจารณาจากแพลตฟอร์มที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ เช่น Facebook, Instagram ที่ให้ความน่าเชื่อถือได้

4. เป้าหมายสำหรับการขาย (Sell)
ไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดแบบใด สุดท้ายแล้วก็ต้องทำให้เกิดการขายให้ได้ หากต้องการทำการขายบนโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มที่เลือกใช้ควรมีความคุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้าเป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือ และมีระบบการชำระเงินที่ไว้วางใจได้ เพราะในการซื้อขายนั้นสิ่งที่ผู้คนจะกังวลก็คือเรื่องของการชำระเงิน บางคนกลัวการชำระเงินออนไลน์ กลัวถูกหลอก หรือถูกโกง ก็จะไม่สามารถปิดการขายได้ง่าย จำเป็นต้องอาศัย Direct Messege เข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดการซักถามพูดคุยได้ และคลายความกังวลใจในการติดตามสินค้า และทำให้เกิดความคุ้นเคย เช่น Messenger Facebook, Line และ Instagram Direct เป็นต้น

ทั้งนี้การทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอาจมีหลายแคมเปญ ที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน ดังนั้นควรพิจารณาในเรื่องของงบประมาณในการตลาดให้รอบคอบ เช่นการตั้งงบไว้สำหรับแคมเปญต่างๆ อย่างชัดเจน จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการตลาดได้ เพราะไม่อย่างนั้น เงินที่เสียไปอาจไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ และสุดท้ายตัวเจ้าของกิจการเองควรมีความรู้ในด้านการตลาดออนไลน์ให้มากด้วย เพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์เรื่องต่างๆ รวมทั้งกำหนดแนวทางให้ทีมการตลาดสามารถนำไปต่อยอดได้

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ newberryfordinc.com

Releated